• Sprawdziany - wymagania

    • Dział I Mapa Polski

     Uczeń:
     - zna pojęcia poziomica, mapa, warstwice, hipsometria, skala, depresja, kotlina, wielkie formy ukształtowania powierzchni Ziemi
     - potrafi zamieniać rodzaje skal (na mianowaną, liczbową, liniową)
     - potrafi obliczać odległość na mapie i w terenie
     - czyta mapy turystyczne, poziomicowe, plany miast
     - zna elementy mapy
     - rozróżnia wysokość względną i bezwzględną, potrafi odczytać wysokość bezwzględną i obliczać wysokość względną
     - zna barwy na mapie hipsometrycznej
     - potrafi orientować mapę w terenie


     Badanie wyników nauczania w klasie V z geografii

      Uczeń:

     • potrafi określać wysokość względną i bezwzględną punktu
     • potrafi obliczać odległość na mapie i w rzeczywistości
     • umie czytać mapę Polski (zna rozmieszczenie krain geograficznych) i świata (zna rozmieszczenie kontynentów i oceanów)
     • potrafi czytać rysunek poziomicowy
     • zna charakterystyczne elementy krajobrazów Polski i wie w jaki sposób powstawały (pobrzeża, pojezierza, niziny środkowopolskie, wyżyny, góry)
     • zna elementy rzeźby krasowej
     • potrafi wyjaśnić pojęcia: poziomica, klif, wąwóz, kras, grań, turnie, stożki piargowe
     • na podstawie ilustracji rozpoznaje pasy rzeźby terenu Polski
     • na podstawie ilustracji rozpoznaje charakterystyczne obiekty historyczne, kulturowe Polski
     • zna elementy siatki geograficznej: południki, równoleżniki, równik, Zwrotnik Raka i Koziorożca, koła podbiegunowe, bieguny, południk zerowy. Rozpoznaje je na podstawie opisu
     • zna strefy klimatyczno-krajobrazowe i ich rozmieszczenie na Ziemi
     • potrafi czytać i interpretować dane z wykresów klimatycznych (temperatura, opady, amplitudy temperatur)
     • potrafi podać różnice między klimatem morskim a kontynentalnym
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Orląt Lwowskich w Zamościu
   • sp8zamosc@poczta.onet.pl
   • 84 6383246 fax 84 6383246 Telefony do dyrekcji szkoły. Dyrektor szkoły - Maria Trześniowska – 668 038 344 Wicedyrektor - Artur Plewa – 601 169 757 Sekretarz szkoły - 84 638 32 46
   • ul. Bolesława Prusa 10 22-400 Zamość
 • Galeria zdjęć

   brak danych