Nasza oferta

,

Kalendarz

Sobota 19.01.2019

Geografia

Sprawdziany - wymagania

Dział I Mapa Polski

Uczeń:
- zna pojęcia poziomica, mapa, warstwice, hipsometria, skala, depresja, kotlina, wielkie formy ukształtowania powierzchni Ziemi
- potrafi zamieniać rodzaje skal (na mianowaną, liczbową, liniową)
- potrafi obliczać odległość na mapie i w terenie
- czyta mapy turystyczne, poziomicowe, plany miast
- zna elementy mapy
- rozróżnia wysokość względną i bezwzględną, potrafi odczytać wysokość bezwzględną i obliczać wysokość względną
- zna barwy na mapie hipsometrycznej
- potrafi orientować mapę w terenie


 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Orląt Lwowskich w Zamościu
    ul. Bolesława Prusa 10
    22-400 Zamość
  • 84 6383246 fax 84 6383246

Galeria zdjęć