Nasza oferta

Kalendarz

Niedziela 18.02.2018

Rekrutacja 2017/18

Zasady rekrutacji do klasy I
Szkoły Podstawowej Nr 8 im.Orląt Lwowskich w Zamościu
w roku szkolnym 2017/2018

 

Szanowni Państwo! 4 maja rusza rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2017/18. Po raz kolejny rekrutacja do publicznych szkół podstawowych Miasta Zamość będzie prowadzona z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru:

http://nabor.pcss.pl/zamosc

Przed podjeciem działań zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z ogólną informacją dotyczącą naboru dostępną poniżej
Informacja

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów.
Pobierz druk zgłoszenia

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do klasy pierwszej - jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami - na wniosek rodziców/prawnych opiekunów po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. O przyjęciu decydować będzie łączna ilość punktów uzyskanych w poszczegółnych kryteriach określonych w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Zamość.
Pobierz druk wniosku           Pobierz kryteria

Rekrutacja będzie przebiegać zgodnie z harmonogramem stanowiącym Załacznik Nr 2 do cytowanego Zarządzenia Prezydenta Miasta Zamościa.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Zamość
Harmonogram
 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Orląt Lwowskich w Zamościu
    ul. Bolesława Prusa 10
    22-400 Zamość
  • 84 6383246 fax 84 6383246

Galeria zdjęć