• Nagłówek

    • >>Platforma naszego projektu<<

     Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Orląt Lwowskich w Zamościu pozyskała fundusze unijne na realizację projektu: “Programming as a Tool for effective Teaching” czyli „Programowanie jako narzędzie do efektywnego nauczania". 

     Projekt „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” jest realizowany w IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

     Program „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” stanowi dodatkowe źródło dofinansowania projektów dla Akcji 1 Mobilność kadry programu Erasmus+ Edukacja Szkolna.

     Przyznana nam kwota dofinansowania projektu wynosi 22651,00 EURO, co stanowi równowartość kwoty 97675,64 PLN.

     Za cel nadrzędny stawiamy sobie poznanie metod nauki programowania w innych krajach europejskich oraz wpływu nauki  programowania na kompetencje uczniów, nauczycieli i w efekcie na jakość pracy całej placówki.

     Założeniem projektu są szkoleniowe wyjazdy kadry pedagogicznej na zagraniczne kursy metodyczne na Maltę i do Irlandii w celu poznania najnowocześniejszych, europejskich i światowych metod nauki kodowania i programowania.

     Poznanie innowacyjnych metod nie może odbyć się bez odpowiedniej znajomości języka angielskiego. Wynikają stąd kolejne cele projektu: podniesienie kompetencji językowych kadry nauczycielskiej, wymiana doświadczeń, współpraca na arenie międzynarodowej, współpraca z partnerami projektu.

     Po odbyciu mobilności zagranicznych, planowane jest wdrożenie w szkole innowacyjnych metod nauczania opartych o elementy kodowania i programowania w zakresie wszystkich edukacji. Nauczyciele będą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem na forum szkolnym i pozaszkolnym, a przede wszystkim na międzynarodowej platformie edukacyjnej.

     Projekt jest realizowany przez zespół nauczycieli w składzie: Maria Trześniowska – Dyrektor szkoły, Bożena Wieczorek – Wicedyrektor szkoły, Artur Plewa - Wicedyrektor szkoły, Marzena Mazurek – nauczyciel informatyki (koordynator merytoryczny projektu),  Justyna Babiarz–Furmanek – nauczyciel języka angielskiego (koordynator organizacyjny projektu), Agnieszka Bratkowska – nauczyciel matematyki, Monika Gabryel – nauczyciel bibliotekarz, Monika Kaznowska – nauczyciel języka angielskiego, Alicja Łój – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, Katarzyna Morawska – nauczyciel języka niemieckiego, Aneta Rudawska – nauczyciel języka francuskiego.

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Orląt Lwowskich w Zamościu
   • sp8zamosc@poczta.onet.pl
   • 84 6383246 fax 84 6383246 Telefony do dyrekcji szkoły. Dyrektor szkoły - Maria Trześniowska – 668 038 344 Wicedyrektor - Artur Plewa – 601 169 757 Sekretarz szkoły - 84 638 32 46
   • ul. Bolesława Prusa 10 22-400 Zamość
 • Galeria zdjęć

   brak danych