• ???

    • Kursy metodyczne dla nauczycieli:

     „Digital Game-based Learning” - Irlandia

     IRLANDIA 12.05.2019 - 19.05.2019

     GRUPA SZKOLENIOWA:

     Justyna Babiarz - Furmanek - koordynator

     Bożena Wieczorek

     Artur Plewa

     Monika Gabryel

     Alicja Łój

     Aneta Rudawska

      

     Computational Thinking (Teaching Through Coding & Robotics) - Malta

     MALTA 27.07.2019 - 4.08.2019

     GRUPA SZKOLENIOWA:

     Marzena Mazurek - koordynator

     Maria Trześniowska

     Monika Kaznowska

     Katarzyna Morawska

     Agnieszka Bratkowska

     W Szkole Podstawowej Nr 8 w Zamościu od 01. 09. 2018 r. realizowany jest projekt unijny "Programowanie jako narzędzie do efektywnego nauczania" w IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie: 4.2 programy mobilności ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) koordynowany przez panie: Marzenę Mazurek i Justynę Babiarz-Furmanek. Zaangażowani w projekt nauczyciele kształcą się z zakresu programowania i nowych aplikacji. Stosowane na zajęciach technologie mają wspomóc proces nauki programowania a jednocześnie, biorąc pod uwagę prognozowane zawody przyszłości, udostępnić naszym absolwentom atrakcyjny rynek pracy. Zgodnie z założeniami projektu nauczyciele podczas mobilności zagranicznych poznawali wiodące trendy w nauce programowania. Szkolenia były wspaniałą okazją do nauki programowania i robotyki oraz poznania aplikacji MIT App Inventor. Każdy nauczyciel w trakcie całego szkolenia tworzył prawdziwe zasoby do wykorzystania w klasie podczas nauki programowania. Kursy zakończyły się ceremonią wręczenia certyfikatów. W trakcie wyjazdu nauczyciele rozwijali także swoje umiejętności językowe poprzez pracę w międzynarodowej grupie oraz zapoznawali się ze wspaniałą kulturą i zabytkami Malty i Irlandii. Cenne doświadczenia na pewno przyniosą uczniom i całemu gronu pedagogicznemu z naszej szkoły wymierne korzyści.

     GALERIA ZDJĘĆ

     MALTA

     https://sp8zamosc.edupage.org/album/#gallery/653

     IRLANDIA

     https://sp8zamosc.edupage.org/album/#gallery/632

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Orląt Lwowskich w Zamościu
   • sp8zamosc@poczta.onet.pl
   • 84 6383246 fax 84 6383246 Telefony do dyrekcji szkoły. Dyrektor szkoły - Maria Trześniowska – 668 038 344 Wicedyrektor - Artur Plewa – 601 169 757 Sekretarz szkoły - 84 638 32 46
   • ul. Bolesława Prusa 10 22-400 Zamość
 • Galeria zdjęć

   brak danych