Nasza oferta

,

Kalendarz

Sobota 19.01.2019

Zajęcia gardnerowskie

Cele i zadania zajęć

Działając w oparciu o Teorię Inteligencjii Wielorakich Howarda Gardnera rozwijamy talenty i pasje naszych uczniów. Nauczyciele naszej szkoły wskazują uczniom, jak wykorzystać drzemiące w nich zdolności, energię, wyobraźnię, ciekawość i naturalną spontaniczność.

W osiągnięciu tego celu pomagają nam najwyższej jakości Programy Dydaktyczne będące kontynuacją programu edukacyjnego naszej szkoły. Ukierunkowując zajęcia, zachęcamy uczniów do samodzielnego działania i myślenia, co w kolejnym etapie ich rozwoju będzie można wykorzystać do ułatwienia procesu nauki i poznawania rzeczywistości.

 Profesor Uniwersytetu Harvarda, Howard Gardner, stworzył  koncepcję, według której człowiek nie posiada jednej, a osiem inteligencji. W przeciwieństwie do klasycznego pojmowania inteligencji (IQ), inteligencje wielorakie nie są skończone i można je rozwijać przez całe życie. Nie określają one również jak ktoś jest „mądry”, a jedynie jego predyspozycje, umiejętności, talenty. Odkrycie dominującej inteligencji pozwala szybciej zdefiniować własny styl uczenia się, co znacznie ułatwia, przyspiesza i czyni proces nauki efektywnym.*

Każdą z inteligencji można rozwinąć już u najmłodszych dzieci:

 • inteligencja ruchowa,
 • inteligencja muzyczna,
 • inteligencja językowa,
 • inteligencja matematyczno-logiczna,
 • inteligencja interpersonalna,
 • inteligencja intrapersonalna,
 • inteligencja przyrodnicza,
 • inteligencja wizualno-przestrzenna.

Każda z nich odpowiada innej sferze rozwojowej człowieka. W pierwszych latach życia dziecka bardzo trudno określić, która z tych sfer będzie w przyszłości najbardziej rozwinięta. Dlatego właśnie zajęcia wszechstronnie rozwijające stymulują wszystkie zmysły, angażując wszystkie inteligencje.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Orląt Lwowskich w Zamościu
  ul. Bolesława Prusa 10
  22-400 Zamość
 • 84 6383246 fax 84 6383246

Galeria zdjęć