• Cele i zadania zajęć

    • Działając w oparciu o Teorię Inteligencjii Wielorakich Howarda Gardnera rozwijamy talenty i pasje naszych uczniów. Nauczyciele naszej szkoły wskazują uczniom, jak wykorzystać drzemiące w nich zdolności, energię, wyobraźnię, ciekawość i naturalną spontaniczność.

     W osiągnięciu tego celu pomagają nam najwyższej jakości Programy Dydaktyczne będące kontynuacją programu edukacyjnego naszej szkoły. Ukierunkowując zajęcia, zachęcamy uczniów do samodzielnego działania i myślenia, co w kolejnym etapie ich rozwoju będzie można wykorzystać do ułatwienia procesu nauki i poznawania rzeczywistości.

      Profesor Uniwersytetu Harvarda, Howard Gardner, stworzył  koncepcję, według której człowiek nie posiada jednej, a osiem inteligencji. W przeciwieństwie do klasycznego pojmowania inteligencji (IQ), inteligencje wielorakie nie są skończone i można je rozwijać przez całe życie. Nie określają one również jak ktoś jest „mądry”, a jedynie jego predyspozycje, umiejętności, talenty. Odkrycie dominującej inteligencji pozwala szybciej zdefiniować własny styl uczenia się, co znacznie ułatwia, przyspiesza i czyni proces nauki efektywnym.*

     Każdą z inteligencji można rozwinąć już u najmłodszych dzieci:

     • inteligencja ruchowa,
     • inteligencja muzyczna,
     • inteligencja językowa,
     • inteligencja matematyczno-logiczna,
     • inteligencja interpersonalna,
     • inteligencja intrapersonalna,
     • inteligencja przyrodnicza,
     • inteligencja wizualno-przestrzenna.

     Każda z nich odpowiada innej sferze rozwojowej człowieka. W pierwszych latach życia dziecka bardzo trudno określić, która z tych sfer będzie w przyszłości najbardziej rozwinięta. Dlatego właśnie zajęcia wszechstronnie rozwijające stymulują wszystkie zmysły, angażując wszystkie inteligencje.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Orląt Lwowskich w Zamościu
   • sp8zamosc@poczta.onet.pl
   • 84 6383246 fax 84 6383246 Telefony do dyrekcji szkoły. Dyrektor szkoły - Maria Trześniowska – 668 038 344 Wicedyrektor - Artur Plewa – 601 169 757 Sekretarz szkoły - 84 638 32 46
   • ul. Bolesława Prusa 10 22-400 Zamość
 • Galeria zdjęć

   brak danych