Nasza oferta

,

Kalendarz

Sobota 19.01.2019

Założenia i cele projektu. Działania. Osiągnięcia i sukcesy Mentoring@sch

eTwinning

Założenia i cele projektu.

tytuł projektu: Digital Life Skills (Cyfrowe Umiejętności Społeczne)

TEMATYKA PROJEKTU, CELE, INSPIRACJA

Pomysł na projekt (Digital Life Skills on European School Radio – Cyfrowe Umiejętności Społeczne w Szkolnym Radiu Europejskim),  na zajęcia warsztatowe były zainspirowane podręcznikiem British Council pt „Life Skills. Developing Active Citizens” napisanej  przez  Cliff Parry i Maria Nomikou. Podręcznik ten zawiera 6 zadań, których celem jest pomóc młodym obywatelom radzić sobie z problemami i pytaniami życiowymi (podejmowanie decyzji, krytyczne myślenie, jaka jest moja hierarchia wartości, szacunek dla siebie i innych, osiąganie porozumienia) . Według podręcznika - Life Skills (Umiejętności społeczne) są zasadnicze w demokratycznych społeczeństwach, a społeczeństwo takie potrzebuje odpowiedzialnych, aktywnych i świadomych obywateli, którzy:

- są świadomi swoich praw i obowiązków

- rozpoznają problemy społeczne i polityczne

-dbają o swój dobrobyt i innych ludzi

-potrafią wyrażać swoje zdanie i argumentować  je

-potrafią wpływać na rozwój świata

- są aktywni w swoim środowisku

Te zdolności nie rozwijają się samoistnie, ale muszą być rozwijane, aby obywatele byli autentycznie zaangażowani w sprawy społeczne.

 

Umiejętności społeczne poruszają kwestie, które:

- są prawdziwe, dotyczą ludzkiego życia

- tematyczne

- delikatne (osobiste, zwłaszcza, gdy dotyczą rodziny lub przyjaciół

- kontrowersyjne (ludzie mają różne opinie)

- moralne (co ludzie uważają za dobre lub złe, właściwe lub nie, ważne lub nieważne w społeczeństwie).

 

Celem warsztatów rozwijających  umiejętności społeczne było:

- rozwijanie pewności siebie (radzenie sobie ze zmianami, wyzwaniami, problemami takimi jak znęcanie się czy dyskryminacja),

- umożliwianie wyrażania własnego zdania,

- branie czynnego udziału w dyskusjach, negocjowaniu,

- poznanie i zrozumienie zasad obowiązujących w demokratycznym społeczeństwie: prawa człowieka, prawa dziecka, różnorodność, demokracja, sprawiedliwość, równość, wolność, tolerancja, otwartość, odwaga w wyrażaniu swojego zdania, gotowość do słuchania, co inni mają do powiedzenia, współpraca z innymi ludźmi i  odwaga, aby stawać w obronie słabszych czy prześladowanych.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Orląt Lwowskich w Zamościu
    ul. Bolesława Prusa 10
    22-400 Zamość
  • 84 6383246 fax 84 6383246

Galeria zdjęć