• Założenia i cele projektu.

    • tytuł projektu: Digital Life Skills (Cyfrowe Umiejętności Społeczne)

     TEMATYKA PROJEKTU, CELE, INSPIRACJA

     Pomysł na projekt (Digital Life Skills on European School Radio – Cyfrowe Umiejętności Społeczne w Szkolnym Radiu Europejskim),  na zajęcia warsztatowe były zainspirowane podręcznikiem British Council pt „Life Skills. Developing Active Citizens” napisanej  przez  Cliff Parry i Maria Nomikou. Podręcznik ten zawiera 6 zadań, których celem jest pomóc młodym obywatelom radzić sobie z problemami i pytaniami życiowymi (podejmowanie decyzji, krytyczne myślenie, jaka jest moja hierarchia wartości, szacunek dla siebie i innych, osiąganie porozumienia) . Według podręcznika - Life Skills (Umiejętności społeczne) są zasadnicze w demokratycznych społeczeństwach, a społeczeństwo takie potrzebuje odpowiedzialnych, aktywnych i świadomych obywateli, którzy:

     - są świadomi swoich praw i obowiązków

     - rozpoznają problemy społeczne i polityczne

     -dbają o swój dobrobyt i innych ludzi

     -potrafią wyrażać swoje zdanie i argumentować  je

     -potrafią wpływać na rozwój świata

     - są aktywni w swoim środowisku

     Te zdolności nie rozwijają się samoistnie, ale muszą być rozwijane, aby obywatele byli autentycznie zaangażowani w sprawy społeczne.

      

     Umiejętności społeczne poruszają kwestie, które:

     - są prawdziwe, dotyczą ludzkiego życia

     - tematyczne

     - delikatne (osobiste, zwłaszcza, gdy dotyczą rodziny lub przyjaciół

     - kontrowersyjne (ludzie mają różne opinie)

     - moralne (co ludzie uważają za dobre lub złe, właściwe lub nie, ważne lub nieważne w społeczeństwie).

      

     Celem warsztatów rozwijających  umiejętności społeczne było:

     - rozwijanie pewności siebie (radzenie sobie ze zmianami, wyzwaniami, problemami takimi jak znęcanie się czy dyskryminacja),

     - umożliwianie wyrażania własnego zdania,

     - branie czynnego udziału w dyskusjach, negocjowaniu,

     - poznanie i zrozumienie zasad obowiązujących w demokratycznym społeczeństwie: prawa człowieka, prawa dziecka, różnorodność, demokracja, sprawiedliwość, równość, wolność, tolerancja, otwartość, odwaga w wyrażaniu swojego zdania, gotowość do słuchania, co inni mają do powiedzenia, współpraca z innymi ludźmi i  odwaga, aby stawać w obronie słabszych czy prześladowanych.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Orląt Lwowskich w Zamościu
   • sp8zamosc@poczta.onet.pl
   • 84 6383246 fax 84 6383246 Telefony do dyrekcji szkoły. Dyrektor szkoły - Maria Trześniowska – 668 038 344 Wicedyrektor - Artur Plewa – 601 169 757 Sekretarz szkoły - 84 638 32 46
   • ul. Bolesława Prusa 10 22-400 Zamość
 • Galeria zdjęć

   brak danych