• Co warto wiedzieć o Szkole z Klasą 2.0

    • Co warto wiedzieć o Szkole z Klasą 2.0

     Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Orląt Lwowskich w Zamościu przystąpiła do tegorocznej edycji programu Szkoła z Klasą 2.0. Akcja potrwa do czerwca 2015 roku. W tym czasie wybrani nauczyciele będą mieli do wykonania szereg zadań, które zostaną opisane na platformie CEO, a następnie sprawdzone przez mentora.

     Nauczyciele, którzy w sposób szczególny wykażą się kreatywnością, mogą zostać nagrodzeni poprzez przyznanie im "dobrej praktyki". Jeśli w zespole trzech różnych nauczycieli otrzyma "dobrą praktykę", szkoła uzyska tytuł "szkoły eksperckiej".

     Nauczyciele biorący udział w programie: Artur Plewa - dyrektor, Monika Gabryel - koordynator, Maria Jurkiewicz, Alicja Łój, Renata Kawka, Małgorzta Sawic, Wiesław Sroka.

     A oto najważniejsze zadania, z którymi musimy się zmierzyć:
     1. Spotkanie organizacyjne.        
     2. Klasowe debaty mające na celu ustalenie wewnętrznych kodeksów dotyczących stosowania TIK.
     3. Lekcje z TIK.
     4. Szkolna Debata 2.0 zorganizowana, by wybrać jednen, wspólny dla uczniów i nauczycieli Kodeks 2.0.
     5. Wybór i realizacja ścieżki lekcyjnej.
     6. Projekt dyrektorski.
     7. Festiwal Nauki 2.0.
     8. Spotkanie podsumowujące.

     Spotkanie organizacyjne już za nami!

     Czasami warto sobie uśwaidomić, co się ma, a czego nie. Właśnie w tym celu zostało przeprowadzone pierwsze spotkanie w gronie nauczycieli zaangażowanych w Szkołę z Klasą 2.0. Dokładna analiza zasobów przygotowała grunt do dalszych działań. Zdaliśmy sobie sprawę, że mamy bogate zaplecze techniczne, a my - nauczyciele posiadamy sporą wiedzę na temat TIK. Poza tym uświadomiliśmy sobie, że wszyscy prowadzimy różnorodne akcje sprzyjające rozwojowi naszych uczniów, a teraz warto by było je zaprezentować i wzbogacić o nową ofertę. Tak powstał roczny plan działań, a wisienką na torcie będzie realizacja zadania Rodzic z Klasą.

     UWAGA!!! 
     Pierwsze zadanie i już pierwszy sukces. Za przeprowadzenie spotkania organizacyjnego koordynatorka - p. Monika Gabryel otrzymała nagrodę: "dobrą praktykę".

      

     Łapanie byka za rogi... czyli debaty klasowe czas zacząć

     W listopadzie 2014 r. uczniowie z klas 2a, 3a i 4-6 zmierzyli się z drugim zadaniem wyznaczonym przez CEO - debatą klasową. Sama debata - jako forma wymiany poglądów - stanowiła dla naszych wychowanków pewną nowość i trudność, zważywszy na ich wiek, dlatego trzeba było się do niej dobrze przygotować. Młodzi odkrywcy, korzystając ze wskazówek nauczycieli, zebrali informacje na temat prowadzenia takich rozmów oraz dowiedzieli się, co kryje się pod tajemniczym skrótem TIK.
     Punkt wyjściowy debat stanowiły zagadnienia: "Czy możliwe jest życie/ funkcjonowanie we współczesnym świecie bez technologii informacyjnych?" i "Jak na co dzień wykorzystujemy TIK w naszej szkole i w domach?" Po takich wstępach rozpoczęły się debaty, w których należało się odnieść do zagadnień bezpieczeństwa w sieci i przestrzegania w niej prawa, netykiety, uczenia się z TIK i uczenia TIK. Na tej podstawie powstały klasowe Kodeksy 2.0. Trafnym podsumowaniem działań we wszystkich klasach okazało się hasło wymyślone przez uczniów pani Renaty Kawki (kl. 3A):  TIK TAK - Technologii Informacyjno-Komputerowej mówimy tak!

     Kodeks kl. 2a: https://prezi.com/wfcapmcng6qs/kodeks-klasy-ii-a/?u  Ten kodeks można obejrzeć również na stronie naszej szkoły:

     https://sp8zamosc.edupage.org/text/?text=teachers/-7&subpage=7&

      

     UWAGA!!! 

     CEO wyróżniło kolejnych nauczycieli za przeprowadzenie interesujących debat w klasach: p. Alicję Łój, p. Wiesława Srokę i p. Renatę Kawkę. Ich działania zostały uznane za "dobrą praktykę". Gratulujemy!

     Debata szkolna i Kodeks 2.0

     Debata odbyła się 29 stycznia. Rozpoczęła się o godzinie 8.00. Zebranych uczniów z klas 2a, 3a, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b i nauczycieli powitał pan dyrektor Artur Plewa. Przedstawił cel debaty i życzył owocnej pracy. Kolejne działania poprowadziła p. Monika Gabryel – koordynatorka.

     Na początku uczniowie zaprezentowali zadanie dodatkowe związane z czytaniem i odkrywaniem. Na tydzień przed debatą musieli samodzielnie zdobyć informacje na temat różnych kodeksów świata i opracować je w dowolnej formie. Wśród nich znalazły się: kodeks drogowy, kodeks Hammurabiego, kodeks Ur-Nammu, kodeks Busido, najdziwniejsze prawa w USA, kodeks rycerski. Uczniowie przygotowali plakaty oraz notatki i krótko prezentowali swój materiał. Nasze „maluszki” dostały inne zadanie, miały przygotować plakaty związane z TIK i zaprezentować Klub Pożeraczy Liter, do którego należą. Poza tym wszystkie klasy spisały w wersji papierowej swoje Kodeksy 2.0, by łatwiej było ustalić jeden wspólny dla całej spoęczności Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Orląt Lwowskkiech w Zamościu.

     Po tym wstępie przeszliśmy do następnego etapu.

     Uczniowie w obrębie swoich klas wypisywali na kartonach, jak szkoła do tej pory wykorzystywała TIK: co robiła dobrze, a co warto zmodyfikować. To był bardzo emocjonujący moment, bo niektórzy spierali się, że w szkole jest za mało komputerów, inni pisali, że szkoła jest świetnie wyposażona. Poza tą kwestią zdania były dość zbieżne. Pozytywne w naszej szkole jest to, że mamy tablice interaktywne wykorzystywane na co dzień przez nauczycieli i uczniów, szkoła zapewnia uczniom zajęcia w sali komputerowej także po lekcjach, mamy centrum multimedialne, łatwy dostęp do xerokopiarek, rzutniki w klasach, e-dziennik Librus, dzięki któremu uczniowie i rodzice na bieżąco sprawdzają oceny, frekwencję i wiadomości oraz mogą wysyłać informacje do nauczycieli. Minusy były dwa: wciąż nie mamy Wi – Fi i w jednej z sal brakuje tablicy interaktywnej, co związanej jest z kwestią finansową, dlatego uczniowie mieli 5 minut na złożenie propozycji, w jaki sposób mogliby zdobyć pieniądze na zakup nowego sprzętu. I tu posypała się lawina możliwości: dyskoteka z biletami, z której całkowity dochód przeznaczony zostałby na sprzęt, kiermasz własnych wyrobów artystycznych, festiwal talentów z nauką tańca – wstęp płatny, mecz uczniowie- nauczyciele – wstęp płatny.

     Po rozpoznaniu sytuacji w szkole związanej z technologią informacyjną zajęliśmy się najważniejszą kwestią – tworzeniem Kodeksu 2.0. Uczniowie dostali karteczki czerwone („nie zgadzam się”) i zielone („jestem za”) potrzebne do głosowania. Najpierw pracowali w grupach, później samodzielnie decydowali o ostatecznym kształcie naszego kodeksu. Zadanie wydawało się trudne, gdyż „maluszki” trochę inaczej patrzą na zjawiska związane z TIK-iem niż klasy starsze. Mimo wszystko część zasad została wzięta z ich kodeksów, co sprawiło radość właściwie wszystkim. Gromkie brawa, które się posypały od naszych uczniów po zakończeniu debaty, świadczyły, że podobała im się taka forma działań i są dumni ze wspólnej pracy.

     A oto nasze osiągnięcie – prawa, do których wszyscy (nauczyciele i uczniowie) obiecujemy się stosować:

     KODEKS 2.0

      

     1. Wszyscy mamy prawo do korzystania z Internetu, telefonów i Librusa zarówno w szkole jak i w domu, ale zgodnie z ustalonymi regułami.

     2. Komunikujemy się, wymieniamy informacje i poglądy, ale robimy to kulturalnie i zachowujemy zasady netykiety.

     3. Wszyscy jesteśmy uczniami i nauczycielami. Jeżeli możemy kogoś czegoś nauczyć, to uczymy, jeżeli możemy się czegoś nauczyć – to uczymy się.

     4. Babciu, dziadku – nauczymy Was poprawnie korzystać z Internetu i komputera.

     5. Nie podajemy w Internecie żadnych danych o nas i naszej rodzinie – dbamy o swoją prywatność.

     6. Mówimy rodzicom i opiekunom o każdym przejawie cyberprzemocy, którą zauważamy.

     7. Przestrzegamy praw w Internecie, szanujemy prawa autorskie.

     8. Stosujemy się do regulaminów usług i portali. Jeżeli jesteśmy za młodzi, to korzystamy z pomocy rodziców i opiekunów.

     UWAGA!!!

     Debata szkolna, którą przeprowadziła koordynatorka, p. Monika Gabryel, to "dobra praktyka". Gratlujemy!

      

     "Szkoła ekspercka" to My!!!

     W dniu 18. 02. 2015 r. Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Orląt Lwowskich w Zamościu otrzymała tytuł "szkoły eksperckiej".

     Uzyskanie takiego miana jest możliwe, gdy minimum 3 materiały stworzone i opublikowane na platformie CEO Szkoła z klasą 2.0 przez rożnych nauczycieli z danej placówki zostaną oznaczone przez Organizatorów jako "dobre praktyki".

      

     Pięć metod, ale którą wybrać?

     Szkoła z Klasą propaguje takie sposoby nauczania, które oddają inicjatywę uczniom, czynią ich odpowiedzialnymi za proces własnego uczenia się, zachęcają do odkrywania i aktywności. Spośród różnorodnych metod służących temu celowi największą popularność zyskały:                  1. Projekt uczniowski.                                                                                                                                      2. Uczymy innych.                                                                                                                                              3. Odwrócona lekcja.                                                                                                                                        4. Uczniowskie Fora Naukowe.                                                                                                                      5. Debaty klasowe i szkolne.                                                                                                                           Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej Nr 8 w Zamościu otrzymali w II semestrze zadanie, by "przetestować" jedną, wybraną przez siebie metodę w trakcie trzech lekcji. 

     Alicja Łój - wychowawca kl. 2aZaraz pierwszego dnia po feriach ruszyliśmy "z kopyta". Zaczęły nam się bardzo ciekawe tematy dotyczące sposobów spędzania wolnego czasu (dotyczyły m.in. czytania książek, używania komputera, ogladania telewizji). Jeden z nich postanowiłam wykorzystać do realizacji ODWRÓCONEJ LEKCJI. Najpierw zapoznałam moje dzieciaki z zasadami prowadzenia takich zajęć oraz z tematem: Zanim powstała książka.... A potem przekazałam im pełnię władzy! Lekcje, podczas których to dzieci wchodziły w rolę mentorów, okazały się wspaniałym pomysłem, a efekty przerosły moje oczekiwania.

     Oto, co udało nam się wspólnie osiągnąć:

     1. Odbyła się burza mózgów na temat "PLUSÓW I MINUSÓW" czytania  książek.

     2. Poznaliśmy drogę, którą przebywa książka od pisarza do czytelnika.

     3. Chętne dzieci w domu zrobiły komputerową wersję jednej strony do naszej klasowej książeczki o wymownym tytule "Wspólna sprawa". Na stronie tej znalazły się opowiadania, sny, ilustracje. Zaprojektowaliśmy okładkę, wydrukowaliśmy całość, a potem zszyliśmy.

     4. Przeprowadziliśmy mini dyskusję na temat telewizji – uczyliśmy się odczytywać programy telewizyjne i wyszukiwać audycje przeznaczone dla dzieci. Chętne dzieci tworzyły kadry do filmu przyrodniczego.

     5. Omawialiśmy zalety posiadania komputera i internetu. Dzieciaki konstruowały własnoręcznie swój własny komputer :)

     6. Zorganizowaliśmy akcję "Wędrująca książka" – dzieci tego dnia przyniosły książki "z których wyrosły", które im się znudziły, które przeczytały. W klasie urządziliśmy kącik, gdzie można było wymienić taką książkę na inną.

     7. Urządziliśmy "Taniec z książkami" (inspiracja programem telewizyjnym "Taniec z gwiazdami"). Dzieci wzięły do ręki książki, które sobie wymieniły i tańczyły do melodii włączonej przez nauczyciela. (piosenka zaczerpnięta z akcji "Cała Polska czyta dzieciom") https://www.youtube.com/watch?v=Dua5O87SkhU

     8. Robiliśmy sobie sweet-focie z ulubioną książką.

     9. Odbyła się prezentacja starożytnego pisma

      

      

      

     UWAGA!!!

      

     Pani Alicja Łój i jej wychowankowie znów osiągnęli sukces. Przeprowadzona w taki sposób odwrócona lekcja to "dobra praktyka". Gratulujemy!

      

      

     Alicja Łój - wychowawca kl. 2a: "Dlaczego Święto Ziemi jest potrzebne?" to temat kwietniowej odwróconej lekcji. Moi uczniowie przygotowywali się do niej cały tydzień. W tym czasie udało im się wykonać sporo zadań, a bawili się przy tym wyśmienicie. Wszystko zaczęło się od tajemniczego listu Ekoludka:

     Drogie Dzieci,

     Nasz Ekozwiad, którego zadaniem jest kontrolowanie prawidłowości w środowisku naturalnym przyniósł wiadomość, iż na naszej planecie wylądowały prawdopodobnie jakieś wrogie istoty, które zaniezczyszczają powietrze, brudzą wodę, zabijają zwierzęta, niszczą rośliny, zaśmiecają. Ziemia prosi o pomoc. Przekazuję Wam zaszyfrowaną wiadomość od niej.

      

     On to zapoczątkował rozmowę o ekologii, a później posypała się lawina działań: m.in. udało nam się ułożyć Ekodekalog klasy II a, zaprezentowaliśmy dramę pt. " Niewielki, ale śliczny Wiosenny Teatrzyk Ekologiczny", segregowaliśmy śmieci, które przyniosłam do klasy, założyliśmy klasowy ogródek na parapecie, zbieraliśmy pomysły na wtórne wykorzystanie posegregowanych odpadów, a nawet projektowaliśmy ekologiczne ubrania!

      

      

      

      

      

     Szkolny Festiwal 2.0

      

     Festiwal 2.0 odbył się 13 czerwca na terenie naszej szkoły. Był połączony z piknikiem rodzinnym z okazji Dnia Dziecka. Zaproszeni zostali oprócz uczniów naszej szkoły ich rodzice i mieszkańcy osiedla Karolówka, nauczyciele, dodatkowo uczniowie mogli przyprowadzić swoich przyjaciół spoza naszego osiedla.

     Festiwal rozpoczął się zabawą w malarzy. Dzieci kolorową kredą namalowały przed wejściem głównym do szkoły napis Szkoła z Klasą. Na zakonczenie uroczystości udało nam się zrobić na jego tle zbiorową fotkę.

     Pół godziny później uczniowie p. Renaty Kawki z kl. III A przenieśli nas w czasy Mieszka I i zaprezentowali walkę rycerzy. Było zetknięcie się mieczy na przywitanie, walka udawana i walka „serio”, a nawet walka w zwolnionym tempie. To najbardziej przypadło publiczności do gustu, więc poproszono o bis. W rolę konferansjera wcieliła się sama wychowawczyni. Po zakończonej walce uczniów ochotnicy z widowni też próbowali swoich sił na miecze. Dodatkową atrakcją spoza naszego programu był profesjonalny pokaz aikido.

     O godzinie 11.00 zaprosiliśmy uczestników festiwalu do szkoły, aby tam mogli obejrzeć dwie prezentacje. Jedną przygotowali uczniowie p. Marii Jurkiewicz na temat Australii, drugą uczennice p. Wiesława Sroki z kl. VI A o matematyce – pola figur płaskich. Widownia mogła przypomnieć sobie znane już wiadomości o Australii, ale także poznać wiele ciekawostek i obejrzeć piękne zdjęcia. Największe wrażenia robiły krajobrazy i zwierzęta, u nas niespotykane i tak bardzo odmienne. Prezentacja matematyczna wykonana w Google Apps dawała odpowiedzi na pytania „Co to jest pole?” i „W jaki posób najprościej policzyć pola różnych figur płaskich”. Oglądający mogli w trakcie zadawać pytania adekwatne do zagadnienia, odpowiedzi udzielały uczennice, a przy trudniejszych zagadnieniach głos zabierał p. Wiesław Sroka. Po prezentacji chętni uczniowie mogli wziąć udział w matematycznej zabawie – należało wykorzystać wiedzę z prezentacji i policzyć pole korytarza na parterze. Rywalizacja była zacięta, sposoby liczenia różne, w końcu wygrały dwie uczenice z klasy VA. W nagrodę otrzymały książki. Dowiedziałam się od uczniów, że taka matematyka w praktyce mogłaby być codziennie i że nie łatwo dososować teorię do rzeczywistości.

     Czterdzieści minut później przed wejściem do szkoły uczniowie p. Alicji łój z kl. II A zaprezentowali swój talent artystyczny w „Niewielkim, ale ślicznym Teatrzyku Ekologicznym”. W przedstawieniu wzięli udział wszyscy wychowankowie z tej klasy, każdy miał przydzieloną jakąś krótką rolę, uczniowie sami przygotowali transparenty. To przedsięwzięcie naprawdę było krótkie (trwało niecałe 3 minuty), ale dzieci zrobiły to w tak sympatyczny sposób, że posypały się gromkie brawa od publiczności (w dużej mierze schowanej w cieniu drzew).

     Uczniowie p. Alicji Łój do ostatniej odwróconej lekcji przygotowali gry planszowe, zrobili nawet papierowe kostki. Wykorzystaliśmy je podczas festiwalu. Najpierw planowaliśmy ustawić stoliki, ale korzystając z upalnego dnia położyliśmy koce, a na nich gry planszowe i  książki. Chętni mogli z nich korzystać przez cały czas trwania Festiwalu 2.0 i pikniku rodzinnego.

     W samo południe uczniowie i goście zostali zaproszeni do szkoły w celu obejrzenia prezentacji o cudzie techniki jakim stał się rower. Prezentację prowadzili uczniowie p. Renaty Kawki z kl. III A. Widownia poznała historię powstania i ewolucji dwukołowca. Na przyprowadzonym do sali rowerze uczniowie pokazywali części, z których zbudowany jest rower. Po prezentacji chętni uczniowie mogli na parkingu szkolnym popisać się swoimi umiejętnościami rowerowymi, biorąc udział w konkursie jazdy wyznaczoną trasą z różnymi przeszkodami. 

     Na zakończenie festiwalu o godzinie 13.00 uczniowie p. Małgorzaty Sawic zaprosili uczestników (uczniów klas 5-6) do sali 26 na prezentację baśni o naszej szkole wykonaną w programie ZooBurst. Prowadzącymi byli uczniowie z kl. V B. Po obejrzeniu filmiku odbyło się krótkie szkolenie z obsługi programu ZooBurst i Prezi. W trakcie można było się dowiedzieć, jak wykorzystać nowoczesne programy multimedialne  do pracy w szkole i w domu. Kurs prowadzili uczniowie, a „uczący się” mogli sprawdzić zdobytą wiedzę, tworząc własną, krótką, multimedialną baśń, co wcale nie okazało się takie łatwe.

     UWAGA!!!

      

     Zespół nauczycieli osiągnął kolejny sukces. Szkolny Festiwal 2.0 to "dobra praktyka". Za jego organizację odpowiedzialna była koordynatorka - p. Monika Gabryel. Gratulujemy!!! 

      

      

     Jesteśmy Szkołą z Klasą 2.0!

      

     Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Orląt Lwowskich w Zamościu ukończyła program CEO z wyróżnieniem i otrzymała certyfikat. 

      

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Orląt Lwowskich w Zamościu
   • sp8zamosc@poczta.onet.pl
   • 84 6383246 fax 84 6383246 Telefony do dyrekcji szkoły. Dyrektor szkoły - Maria Trześniowska – 668 038 344 Wicedyrektor - Artur Plewa – 601 169 757 Sekretarz szkoły - 84 638 32 46
   • ul. Bolesława Prusa 10 22-400 Zamość
 • Galeria zdjęć

   brak danych